top of page

Biodiversiteit 

Biodiversiteit is een cruciaal element van de natuur. Ze zorgt voor schone lucht, een goede bodemkwaliteit en de bestuiving van gewassen. Hoe meer verscheidenheid aan levensvormen in het ecosysteem, hoe beter de kwaliteit van de kerstbomen. Bovendien helpt de diversiteit bij het bestrijden van de klimaatopwarming. Omwille van al die redenen blijven we ons bij Nordic Hill met volle overtuiging inzetten voor biodiversiteit.

De Europese Gemeenschap is één, en toch weer niet… Er heersen verschillende niveaus van striktheid rond land-en bosbouw in Europa, en de Deense regels behoren tot de strengste. De Deense manier van kweken is zeer milieuvriendelijk, omdat de regelgeving rond land-en bosbouw ervan uit gaat dat grondwater niet wordt gezuiverd zoals in België, maar steeds ’natuurlijk’ helder en drinkbaar moet zijn, zonder extra filtrering voor gebruik door mens of dier.

Bij Nordic Hill zijn we al lang attent op de natuur. Het gevoel en bewustzijn dat je deelt uitmaakt van een cyclus neemt bij ons nog jaar na jaar toe. We zien elke akker als een kamer in ons natuurhuis, waar kerstboom, andere planten, dier en mens in symbiose leven. We proberen er ook voor te zorgen dat al deze elementen zin hebben om daar te zijn.  Enkele voorbeelden : hagen, samengesteld uit veel verschillende boom-en struiksoorten, breken de wind en zorgen voor goede groeimogelijkheden voor de kerstbomen. Ze zijn ook ideaal voor allerlei insekten om te schuilen. En perfect voor de mens  – je krijgt een gevoel van geborgenheid en overzichtelijkheid. We houden de akkers vrij klein, wat meer meters haag betekent en een gevoel van geborgenheid schept. Er leven talrijke planten-en diersoorten in een kerstbomencultuur, zeker als je ze op voldoende afstand van elkaar plant. Onze sporen bevatten naast gras ook talrijke bloemsoorten, die op hun beurt insekten aantrekken. Er liggen talrijke takken te vergaan, die schuiloord zijn voor kruipende insekten en een overwinteringsplek voor de roofinsekten. De mens moet voldoende plaats hebben om de boom op afstand te kunnen bekijken, om snel te oordelen hoe hij het best gesnoeid wordt. En eveneens om dat snoeiwerk naar tevredenheid en zonder frustratie te kunnen uitvoeren.

Het ongedierte heeft het ook moeilijker in een diverse cultuur, met veel afstand tussen de bomen. Natuurlijke vijanden ontplooien zich en gaan het ongedierte te lijf. Het ongedierte gedijt niet zo goed omdat er voldoende lucht circuleert als er veel afstand is tussen de bomen.

bottom of page